Psychotherapeutische Gemeinschaftspraxis Loewengasse: Krisenintervention, Erwachsenentherapie, Kinder- und Jugendtherapie, Paartherapie, Coaching
 
 
 
       

praxis@loewengasse.at  
+43/1/718 18 18  
 
 

Psihoterapija / Psihoanaliza za Decu, Adolescente i Odrasle, Beč
Kao metod lečenja, psihoterapija je potekla upravo u Beču, gde je Dr. Sigmund Frojd (neurolog i neuro-naučnik) osnovao prvu terapeutsku metodu – psihoanalizu – od koje su se kasnije razvili svi ostali terapeutski pristupi. Frojd je ustanovio da odredjeni (čak i fizički) simptomi (npr. paralisan deo tela) ne moraju nužno imati biološki (organski) uzrok, već da do takvih stanja može doći i usled specifične dinamike misaonih procesa svojstvenih svakom čoveku. Ovakav postulat bio je revolucionaran i kao takav postavio osnove – Teoriji Psihe i Psihoanalitičkom Terapeutskom Metodu.


Psihoterapija za Odrasle

 Psihoanaliza

Psihoanaliza proučava ljude razumevanjem njihove celokupne lične istorije, uz primarnu pretpostavku da je trenutno stanje i potencijalna simptomatologija osobe gotovo uvek povezana sa sveukupnim ličnim, društvenim i kulturološkim faktorima koji prate razvoj svakog pojedinca. Cilj ovakve vrste pristupa je ne samo ’lečenje simptoma’ već da osoba u potpunosti razume svoje osećanja, ponašanja, iskustva, tj. uzroke i posledice istih. Jedan od centralnih elemenata u psihonanlizi je Nesvesno, koje bi se moglo opisati kao mesto svih onih (racionalnih i iracionalnih) želja koje, usled unutrašnjih i/ili spoljnih konflikata, bivaju potisnute; time ostaju prikrivene od svesti, ali se svejedno manifestuju kroz neželjena ponašanja, misli, telesne i druge bolove, inhibicije, to jest – simptome. Psihonaliza je najbolji izbor za ljude koji žele posvećeno da rade na onome zbog čega su potražili psihoterapiju, jer ovakva vrsta ličnog rada podrazumeva učestalost od dve ili više posete nedeljno tokom trajanja terapije, (odredjuje se uz dogovor sa psihoterapeutom). Dužina trajanja jedne posete je 45-50 minuta, u toku kojih klijent leži (metoda Sigmunda Frojda).

 Psihoanalitički-orijentisana Psihoterapija

Psihoanalitički-orijentisana psihoterapija je po svom pristupu veoma slična klasičnoj psihoanalizi, ali sa primarnim fokusom na aktuelna stanja, okolnosti i dogadjaje u životu klijenta. Učestalost poseta je jednom-dva puta nedeljno, u toku kojih klijent sedi.

 Coaching / Savetovanje

U ovoj vrsti terapije klijent i terapeut imaju jasno definisan cilj. Tokom rada na ovom cilju, klijent često otkriva i svoje dodatne mogućnosti, talente, lični potencijal. Učestalost poseta i dužina trajanja se individualno odredjuju.


Psihoterapija za Decu i Adolescente


Rad sa decom u psihoanalizi se odvija kroz igru, uglavnom individualno sa terapeutom; kontakt sa roditeljima se svakako održava a po potrebi, postepeno se i oni uvode u proces. Slično kao i u psihoanalizi za odrasle – cilj nije samo i isključivo eliminisanje ’simptoma’ (neželjenog ponašanja), već da dete bolje razume i nauči da se nosi sa svojim osećanjima i iskustvima, da se uspostavi kvalitetan kontakt sa roditeljima i/ili okolinom, kao i da se prepoznaju jake strane deteta; time se stiču uslovi za sigurnije ostvarenje detetovih ličnih potencijala. Uz ovakav pristup, svaka potreba i/ili uput deteta na psihoterapiju (koji za roditelje ume da bude zabrinjavajuć), zapravo je prilika za detetov kvalitetan razvoj i dalji napredak. Psihoterapija / Psihoanaliza za adolescente po pristupu varira izmedju terapije za decu i odrasle; zasniva se na razgovoru (najčešće u setingu dečije ambulante), dok se pojedinosti i uključivanje roditelja odredjuje individualno i nakon dogovora sa terapeutom.

» U Austriji (Beču) psihoterapija se moze parcijalno refundirati preko zdravstvenog osiguranja u visini iznosa koji varira u zavisnosti od osiguravajuće kuće (kod WGKK iznosi €21,80 po terapiji/dolasku). Za ovu mogućnost potrebno je ispuniti odgovarajuće uslove, pre svega, da osoba ima kliničku dijagnozu (koju postavlja psihoterapeut). O detaljima finansiranja psihoterapije dogovara se lično sa psihoterapeutom (na prvom susretu).
 
 
 
 
© Praxisgemeinschaft Löwengasse  
Löwengasse 2/8, 1030 Wien  
praxis@loewengasse.at  
+43/1/718 18 18